About Us

D.O.O. industrija skroba "Jabuka" | Pančevo

Istorijat fabrike

Industrija skroba "Jabuka" iz Pančeva, sa oko 150 zaposlenih, najstarija je fabrika na Balkanu koja se bavi mokrom preradom kukuruza. Osnovana je 1894. godine, a njen prvi vlasnik bio je Getfrid Fridrih. Tokom čitavog jednog veka, menjajući vlasnike i prolazeći kroz niz razvojnih faza, DOO "Jabuka" se razvila u jednu savremenu fabriku kapaciteta 60.000 tona godišnje prerade kukuruza. Godine 2007. fabrika je doživela transformaciju vlasništva iz društvene u privatnu svojinu i od 28.06.2007.god većinsko je vlasništvo konzorcijuma čiji je punomoćnik Miroslav Alexa. "Jabuka" je danas uspešna fabrika na čelu sa rukovodstvom koje ima jasnu viziju i uz čiju pomoć postiže visok kvalitet proizvoda, konkurentnih i na Evropskom tržištu.

Fabrika je projektovana tako da može postići visok kvalitet i maksimalnu efikasnost u pogledu osoblja, energije i materijala. Organizovana je sektorski (proizvodni, sektora za kvalitet, razvoj, komercijalni, finansijski i sektor opštih poslova) i zahvaljujući njihovoj čvrstoj međusobnoj saradnji, fabrika već dugi niz godina uspešno posluje.

Tehnološki proces

Osnovni cilj proizvodnog procesa "Jabuke" je da se na što ekonomičniji način iz kukuruznog zrna izdvoji glavni sastojak – skrob, kao i ostali nuz proizvodi – gluten, mekinja, klica.

Tehnološki proces prerade kukuruza u AD "Jabuci" se može predstaviti kroz četiri faze:
1. Kvašenje kukuruznog zrna, mlevenje i separacija skrobne frakcije od ostalih delova zrna.
2. Sušenje proizvoda: skroba, klice, mekinje i glutena.
3. Proizvodnja hemijski i termički modifikovanih skrobova.
4. Prerada skroba u skrobne zaslađivače.

U fabrici skroba, kukuruzno zrno se pretvara u dragocene supstance koje se zatim u raznim oblicima koriste kao glavni sastojci ili dodaci u: prehrambenoj industriji, konditorskoj, industriji osvežavajućih i bezalkoholnih pića, papirnoj, tekstilnoj, farmaceutskoj industriji, zatim u metalurgiji, kozmetičkoj industriji, u proizvodnji hrane za životinje i u mnogim drugim proizvodima.

Fabrika raspolaže opremom za mokru preradu kukuruza kapaciteta 180 t/dan, pogonom proizvodnje glukoznih sirupa kapaciteta 36 t/dan, linijom sušenja proizvoda, opremom za proizvodnju modifikovanih skrobova, kao i silosima za skladištenje žitarica kapaciteta 20.000 t.

Misija D.O.O. industrije skroba "Jabuka"

Uspešno poslovanje Industrije skroba "Jabuka" zasniva se na iskustvu stečenim više od jednog veka bavljenja mokrom preradom kukuruza. Od suštinskog značaja za uspeh jeste i potpuno razumevanje potreba u industrijama u kojima proizvodi od kukuruza predstavljaju jednu od osnovnih sirovina ili bar dodatak koji doprinosi boljem kvalitetu njihovih proizvoda. Stoga će dalji razvojni put D.O.O indistrije skroba ’’Jabuka’’ biti usmeren pre svega ka unapređenju kvaliteta, rešavanju ekoloških zahteva, očuvanju životne sredine i proširenju proizvodnog programa osvajanjem novih proizvoda, kao i ka uspostavljanju i očuvanju čvrste i dugoročne saradnje sa kupcima kako bi se u potpunosti ispunili njihovi zahtevi i očekivanja.

Ciljevi "Jabuke"

Sve svoje poslovne ciljeve "Jabuka" će ostvarivati primenom sistema obezbeđenja kvaliteta prema standardima ISO 9001:2015 i FSSC 22000 , koji podrazumevaju jedan proces neprekidnog poboljšanja poslovanja fabrike uz primenu i sprovođenje politike kvaliteta na svim nivoima.

Pri svemu ovome, D.O.O. industrija skroba "Jabuka" će ostati dosledna u svojoj odanosti potrošačima i u nastojanju da svoje proizvode u potpunosti prilagodi njihovim potrebama. Dosadašnja iskustva "Jabuke" potvrđuju svu ispravnost takve poslovne orijentacije.
 

Politike:

 

Sertifikati za preuzimanje: SGS Certified Clients and Products

fotografije