Proizvodni program
Skrobovi Kukuruzni skrob Modifikovani skrobovi (termički i hemijski) Pangel Papirin NS-2 Glukozni sirupi-skrobni Bombonski sirup Slado sirup Maltodekstrin Maltozni sirup 40 Visokomaltozni sirup 52 Tečna glukoza 90 Fruktozni sirupi Visoko fruktozni sirup 42 Sirup F9 Sirup F26 Adhezivi / vezivna sredstva Kartonin Nuz proizvodi Kukuruzna klica Kukuruzni gluten Kukuruzna mekinja svi proizvodi (.PDF)
(desni klik Save Link As...)

Skrobovi / Kukuruzni skrob

1. Identifikacija proizvoda

Naziv proizvoda: Kukuruzni skrob
Barcode: 8606105499019


2. Osnovne karakteristike

Kukuruzni skrob po sastavu je ugljeni hidrat polimer molekula D – glukoze [(C6H10O5)n]. Dobija se  u procesu mokre prerade kukuruza. To je fini prah, bez mirisa, bele do svetlo žute boje, svojstvenog ukusa.

Ima veoma široku primenu u  prehrambenoj industriji, zatim papirnoj industriji, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji kao zgušnjivač, vezivno sredstvo, nosilac teksture, stabilizator i dr.