Kontakt

D.O.O. industrija skroba "Jabuka" | Pančevo

Direktor:sasa.petrovic@skrobarajabuka.rs

Tehnički direktor:slobodan.majstorovic@skrobarajabuka.rs

Finansijski direktor:finansije@skrobarajabuka.rs

Prodaja: marko.skrbic@skrobarajabuka.rs

Poizvodni sektor:vera.tanusevic@skrobarajabuka.rs 
                                dejan.filijevic@skrobarajabuka.rs

Меnаdžment kontrole kvaliteta:sanja.stefanov@skrobarajabuka.rs

Sektor opštih i pravnih poslova:snezana.mihajlovic@skrobarajabuka.rs 
                                                          office@skrobarajabuka.rs

Održavanje:odrzavanje.skrobara@gmail.com

Kontakt:

Adresa

Skrobara, Trg maršala Tita 65
Poštanski fah 85
26000 Pančevo

Telefon

013 / 420 006

013 / 420 003

Email

INFO SLUŽBA:

office@skrobarajabuka.rs

Lokacija